Update Financiële Maatregelen Corona 27 Maart 2020

Beste relatie,

Via deze nieuwsbrief geven wij je een update van alle financiële maatregelen. Er begint nu meer duidelijk te worden. Wij zullen vanaf maandag a.s. starten met bepaalde bij RVO. Uiteraard kan je zelf ook aanvragen indienen. Aanvragen bij de Gemeente dien je zelf zoveel mogelijk te doen aangezien hier vaak om Digid gegevens wordt gevraagd. Deze hebben wij niet aangezien dit persoonlijke gegevens zijn.

Meeste noodloketten ondernemers en zzp’ers gaan na het weekend open
Na het weekend gaan de meeste noodloketten voor ondernemers en zelfstandigen officieel open. Morgen zal het kabinet meer details over de regelingen bekendmaken, zeggen bronnen tegen de NOS. Alleen de regeling die de loonkosten van ondernemers overneemt gaat pas 6 april van start.

Veel ondernemers die gedupeerd zijn door de coronamaatregelen wachten met smart op financiële steun van de overheid. Omdat de vaste lasten zoals de huur, energierekening en de personeelskosten gewoon doorlopen.

De vragen bij de Kamer van Koophandel stromen binnen. “Er zijn hier inmiddels 15.000 telefoontjes binnengekomen van bezorgde ondernemers”, zegt Willeke Schalk van de Kamer van Koophandel. “Mensen zijn echt bang en onzeker omdat ze geen buffer hebben.” Een van die ondernemers is Rolf Elsten. Hij benadrukt dat de tijd dringt. “Ik heb een goed lopend lunchcafé, maar de buffers raken op.” Als de overheid niet snel doorkomt met de maatregelen dan kan een faillissement snel om de hoek komen kijken, vertelt hij. ” Ik heb vandaag mijn lonen de deur uit gedaan. Volgende week mijn huur. Het gaat snel en het is belangrijk dat wij geholpen worden, want als ik omval, valt mijn personeel ook om.”

Uitkering voor zzp’er
Kleine zelfstandige ondernemers kunnen de komende drie maanden terecht bij de gemeente. Voor zelfstandigen die in de problemen zijn gekomen vult de overheid het inkomen aan tot het sociaal minimum. Het geld hoeft niet terugbetaald te worden en de vermogens- en partnertoets die normaal gesproken geldt, vervalt. Daardoor hoeven de zzp’ers niet hun spaargeld aan te spreken en kunnen ze ook een uitkering krijgen als hun partner nog wel inkomen heeft. Enkele gemeenten waren al begonnen met het uitkeren van de financiële bijstand op basis van een voorschot, maar volgende week zijn de loketten in alle gemeenten open.

Lonenkosten grotendeels overgenomen
De overheid kan maximaal 90 procent van de loonkosten overnemen als bedrijven in de problemen zijn gekomen door de gevolgen van het coronavirus. Ondernemers kunnen dat naar verwachting vanaf 6 april aanvragen via het UWV. De regeling geldt ook voor werknemers met een nulurencontract en voor oproepkrachten. Voorwaarde is wel dat de omzet van het bedrijf met minstens 20 procent is gedaald en de regeling heeft een terugwerkende kracht tot 1 maart 2020.

Hoeveel de ondernemer precies krijgt uitgekeerd is afhankelijk van de loonsom en het omzetverlies. Stel een ondernemer heeft een omzetverlies van 50 procent. Dan betaalt de overheid over dat deel 90 procent van de lonen. Dat is in dit geval 45 procent ( 90 procent van 50 procent). Omdat de nood hoog is gaat het UWV iedereen 80 procent van het aangevraagde bedrag uitkeren als voorschot. Ondernemers moeten dan later terugbetalen als ze te veel hebben gekregen.

Zelfstandigenregeling: gift van 1000 euro per maand, lening van 10.000 euro
Zelfstandige ondernemers kunnen met de eerder aangekondigde noodregeling hun inkomen de komende drie maanden aanvullen tot 1050 euro. Voor echtparen of mensen die samenwonen, kinderen hebben en beiden ondernemer zijn, geldt een maximumbedrag van 1500 euro.

De regeling is voor zelfstandigen, onder wie zzp’ers, die door de coronacrisis onder het sociaal minimum komen. Als je op een andere manier genoeg geld verdient, kom je niet in aanmerking.

Ook moet je om in aanmerking te komen minstens 24 uur per week als zelfstandige werken.

Verder moet je je hebben ingeschreven als zelfstandig ondernemer bij de Kamer van Koophandel voordat de noodregeling werd aangekondigd (op 17 maart om 18.45 uur).

Spaargeld
Het geld hoeft achteraf niet terugbetaald te worden en de vermogens- en partnertoets die normaal gesproken geldt, vervalt. Daardoor hoeven de zelfstandigen niet hun spaargeld aan te spreken en kunnen ze ook een uitkering krijgen als hun partner nog wel inkomen heeft.

“Met deze regeling willen we inkomen en kapitaal bieden”, zegt staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. “Zodat zelfstandig ondernemers zich gesteund voelen en dat we gezamenlijk zo goed mogelijk door deze lastige periode heen komen.”

De regeling, die geldt voor maart, april en mei, wordt uitgevoerd door gemeenten, die een aanvraag binnen vier weken moeten afronden. Bij een aantal gemeenten is het al mogelijk om een aanvraag te doen, het idee is dat het na het weekend bijna overal mogelijk is. Een aanvraag moet voor 31 mei binnen zijn.

Lening en steun
Naast deze inkomenssteun zijn er meer regelingen voor ondernemers. Getroffen zelfstandigen kunnen een lening krijgen voor bedrijfskapitaal van maximaal 10.517 euro. De lening heeft een looptijd van drie jaar en een rente van 2 procent.

Los daarvan kunnen bedrijven die verplicht de deuren hebben moeten sluiten 4000 euro steun krijgen om vaste lasten te dekken. Het gaat bijvoorbeeld om horecabedrijven, kappers en de reisbranche.

Ondernemers kunnen zich vanaf vandaag melden op Rvo.nl, maar staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken vindt dat bedrijven die het nog even kunnen uitzingen, niet direct een aanvraag moeten doen. “Meld je niet massaal nu, want dat weet je zeker dat de systemen vastlopen.”

Binnen een werkweek
Ook zzp’ers kunnen in aanmerking komen voor de 4000 euro, maar niet als hun bedrijf is gevestigd op de plek waar ze ook wonen, laat Keijzer weten. Tot 26 juni kan een aanvraag voor deze steun worden gedaan. “Na goedkeuring, proberen we het geld binnen een werkweek over te maken.”

De kosten van de regelingen zijn hoog. Minister Hoekstra van Financiën schat in dat hij de komende drie maanden 45 tot 65 miljard euro extra nodig heeft. De regelingen kosten 10 tot 20 miljard euro. Daarnaast is er geld nodig omdat bedrijven uitstel krijgen voor het betalen van belasting.

Noodloket voor o.a. eet- en drinkgelegenheden € 4.000,00
Het Noodloket is een regeling voor ondernemers die getroffen worden door de maatregelen van de overheid in de coronacrisis. Ondernemers in sectoren met aangewezen SBI-codes bij de Kamers van Koophandel kunnen een eenmalige tegemoetkoming ontvangen van € 4.000,00. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Waar kan je de regeling aanvragen?
Aanvragen kan bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Welke sectoren kunnen terecht bij het Noodloket?
Het Noodloket is bedoeld voor sectoren waar de gezondheidsmaatregelen grote gevolgen hebben voor de inkomsten. Zoals eet-en drinkgelegenheden en andere gedupeerde ondernemingen op basis van overzicht sbi-codes van je inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel. Staat je sbi-code op de volgende lijst? Dan kun je de aanvraag doen:

Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
55 Logiesverstrekking
55.10.1 Hotel-restaurants
55.10.2 Hotels (geen hotel-restaurants), pensions en conferentieoorden
56 Eet- en drinkgelegenheden
56.1 Restaurants, cafetaria’s e.d.
56.10 Restaurants, cafetaria’s e.d. en ijssalons
56.10.1 Restaurants
56.10.2 Fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen e.d.
56.21 Eventcatering
56.3 Cafés
56.30 Cafés

Staat jouw code er niet bij? Dan is er voor nu geen recht op de gift. De lijst kan nog worden uitgebreid.

Rijksoverheid
De beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 is één van de snelle noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De tegemoetkoming is voor ondernemers die direct getroffen zijn door diverse kabinetsmaatregelen die het covid-19 virus indammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4000 om hun vaste lasten te kunnen betalen.

Waar en wanneer kan ik een aanvraag doen om gebruik te kunnen maken van de tegemoetkoming?
Vanaf vrijdag 27 maart 2020 is het mogelijk om een aanvraag te doen voor de € 4000 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ga naar www.rvo.nl/tegemoetkoming-schade-COVID 19 en vul daar het formulier in. Je hebt drie maanden de tijd (tot en met vrijdag 26 juni 2020) om een aanvraag in te dienen.

Welk type bedrijven/sectoren met recht op deze tegemoetkoming?
Een eerste afbakening van de doelgroep van deze beleidsregel zijn ondernemingen in de sectoren:

  • eet- en drinkgelegenheden: dit zijn restaurants, cafetaria’s, cafés, et cetera;
  • bioscopen;
  • haar- en schoonheidsverzorging: dit zijn kappers, pedicures, visagisten, et cetera;
  • reisbemiddeling en reisorganisaties;
  • rijschoolhouders;
  • sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen;
  • bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen.

Wat is de reden dat sommige bedrijven een tegemoetkoming krijgen?
De onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de kabinetsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19).

  • Sectoren die direct schade leiden doordat ze gedwongen hun deuren moeten sluiten;
  • Sectoren die direct schade leiden door het negatieve reisadvies buitenland;
  • Sectoren die direct schade leiden door de inperking van bijeenkomsten en evenementen.

Ik ben zzp’er, kan ik ook gebruik maken van de tegemoetkoming?
Ja, mits je aan alle criteria voldoet.

Ik ben startende ondernemer, kan ik ook aanspraak maken op de regeling?
Ja dat kan. Je moet wel omzet hebben, en aan alle criteria voldoen.

Moet mijn bedrijf volledig gesloten zijn om aanspraak te kunnen maken op deze regeling?
Jouw hoofdactiviteit moet binnen de in de Staatscourant gepubliceerde SBI codes vallen om in aanmerking te komen.

Moet mijn bedrijf gevestigd zijn in Nederland om recht te hebben op de 4000 euro?
Jouw onderneming moet in Nederland gevestigd zijn.

Ik kom niet in aanmerking voor de Tegemoetkoming getroffen sectoren maar heb wel geld nodig. Welke regelingen kunnen me daarbij helpen? Of: Wat als mijn SBI-code er niet bij staat?
Op Rijksoverheid staat een overzicht van regelingen voor bedrijven die schade hebben door de Coronamaatregelen. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/algemene-vragen. (Een rijksbrede infographic hierover is in voorbereiding))

Ik heb meerdere bedrijven, komen die ook in aanmerking?
De tegemoetkoming is per onderneming, niet per vestigingseenheid.

Komen stichtingen en verenigingen ook in aanmerking voor de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren?
Ja deze komen ook in aanmerking, mits ze aan alle voorwaarden voldoen.

Moet ik belasting betalen over de 4000 euro?
Nee, tegemoetkoming is als zodanig vrijgesteld van belastingen.

Stelt de overheid eisen aan hoe ik als ondernemer de tegemoetkoming besteed?
Nee, de tegemoetkoming heeft geen bestedingsdoel.

De tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren is vastgesteld op 4000 euro per bedrijf. Hoe wordt de schade vergoedt van ondernemingen van grotere omvang?
Voor ondernemingen met meer dan 250 medewerkers verwijzen wij je door naar website van KvK; https://www.kvk.nl/corona/.

Als 4000 euro niet genoeg is, wat moet ik doen?
Ga na welke andere regelingen in het ‘noodpakket banen en economie’ voor jou beschikbaar zijn. Wij verwijzen je hiervoor door naar de KvK. De KvK is telefonisch te bereiken via0800 2117 (werkdagen (8:30 – 17.00).

Hoe snel na aanvraag zal het bedrag worden uitbetaald?
Bij verstrekking van de juiste gegevens zal de aanvraag binnen drie weken worden goedgekeurd en uitbetaald.

Is het wie het eerst komt die het eerst maalt?
Elk bedrijf dat voldoet aan de criteria komt voor de tegemoetkoming in aanmerking.

QA Voorwaarden

Hoe checkt een bedrijf of ze in aanmerking komen?
Via de lijst Standaard Bedrijfsindeling (SBI-Code). SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en de code geeft aan wat de hoofdactiviteit van een bedrijf is. De SBI-code bestaat uit 4 of 5 cijfers en staat in handelsregister van de Kamer van Koophandel. De tegemoetkoming is voor die mkb-bedrijven waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes.

Waar staan de SBI-codes?
De tegemoetkoming is voor die mkb-bedrijven waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes. Het bedrijf moet op 15 maart 2020 met deze hoofdactiviteit ingeschreven staan in het Handelsregister van KvK. Je kunt de SBI-code niet met terugwerkende kracht wijzigen om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming.

Moet mijn bedrijf volledig gesloten zijn om aanspraak te kunnen maken op deze regeling?
In bepaalde sectoren zijn ondernemingen gedwongen hun deuren sluiten. Uitgangspunt, ook in deze regeling, is dat de ondernemingen in die sectoren zich daar ook aan houden.

De regeling geldt voor ondernemingen. Hoe weet ik of ik een onderneming heb?
Jouw organisatie moet als onderneming staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Ondernemingen kunnen verschillende rechtsvormen hebben. Voorbeelden zijn: eenmanszaak, besloten vennootschap (bv), vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv), maatschap, coöperatie, vereniging en stichting.

Een overheidsinstantie, die als onderneming staat geregistreerd, komt niet in aanmerking.

In hoeverre speelt omzetverlies een rol?
Bedrijven moeten bij de aanvraag aangeven dat zij een omzetverlies van minimaal € 4000 en
€ 4000 aan vaste lasten verwachten gedurende in de periode van drie maanden van 16 maart 2020 t/m 15 juni (Sinds aankondiging maatregelen sluiting horeca etc).

Moet mijn bedrijf gevestigd zijn in Nederland om recht te hebben op de €4000?
Ja, de onderneming moet met een fysieke vestiging gevestigd zijn in Nederland (niet zijde het woonadres).

Hoe wordt gecontroleerd of een ondernemer voldoet aan de criteria?
Achteraf voert RVO controles uit of aan de criteria is voldaan en werkt daarin samen met de KvK en het ministerie van Financiën.

Stelt de overheid eisen aan hoe ik als ondernemer de tegemoetkoming besteed?
Nee. Je mag zelf bepalen waar je het geld aan uitgeeft.

Wat houdt de algemene de-minimis verordening in?
Voor de meeste ondernemingen geldt het volgende: Op grond van de reguliere de-minimisverordening kunnen overheden ondernemingen over een periode van 3 belastingjaren tot € 200.000 steunen zonder dat dit ongeoorloofde staatssteun oplevert. Deze steun is zo minimaal (de-minimis) dat het weinig tot geen impact heeft op de interne markt. Als dit plafond is bereikt, mogen overheden aan de onderneming in het betreffende jaar geen de-minimissteun meer verlenen. Bij het aanvragen verklaar je dat je geen aanspraak heeft gedaan op deze 200.000 euro staatssteun en dat je voldoet aan de voorwaarden van deze verordening.

Wat is eHerkenning niveau 1 en hoe kom ik eraan?
Via het eLoket dien je jouw aanvraag voor de tegemoetkoming digitaal in. Voor het indienen van jouw aanvraag heb je eHerkenning niveau 1 of DigiD nodig. eHerkenning is een digitaal identificatie systeem voor ondernemers; vaak gebruikt bij subsidieaanvragen bij overheden. De aanvraag voor een eHerkenningsmiddel niveau 1 kan vaak al binnen een dag afgerond zijn en is een jaar geldig. Er zijn meerdere leveranciers en aan de aanvraag zitten eenmalig kosten. Dit verschilt tussen leveranciers. Er is geen spoedaanvraag nodig. Lees het stappenplan aanvragen eHerkenning.

Kan ik mijn KvK-gegevens met terugwerkende kracht wijzigen?
RVO gebruikt de gegevens van het handelsregister van de Kamer van Koophandel met peildatum 15 maart 2020. Het met terugwerkende kracht wijzigen van gegevens zoals; privéadres, vestigingsadres en/of SBI-code hoofdactiviteit, om zo in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming is niet mogelijk.

Mocht je naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben, neem dan contact met ons op. We staan voor je klaar!

Met vriendelijke groet,
Verdoorn Adviesgroep B.V.

Interessant? Deel dit bericht!