Update Tegemoetkoming loonkosten personeel (NOW)

Het loket NOW2.0 is sinds 6 juli jl. geopend. De subsidie kan worden aangevraagd bij het UWV over de periode juni, juli, augustus en september 2020. Als werkgever kun je met NOW maximaal 90% van de loonkosten vergoed krijgen als je verwacht tenminste 20% omzet te verliezen, als je aan de voorwaarden voldoet. De belangrijkste (extra) wijzigingen van de NOW2.0 ten opzichte van de NOW1.0 zijn:

  • Verlenging NOW tot 1 oktober 2020
  • Wijzigingen om je als seizoenbedrijf beter tegemoet te komen
  • Maak je gebruik van de NOW-regeling, dan mag je over 2020 geen dividend uitkeren
  • De opslag op de loonkosten gaat van 30% naar 40%
  • De korting op de subsidie bij bedrijfseconomisch ontslag blijft, maar gaat van 150% naar 100% van de loonsom. Wil je 20 of meer werknemers ontslaan, dan moet je de vakbond hierbij betrekken. Gebeurt dit niet, dan kun je 5% gekort worden op het totale subsidiebedrag
  • Je wordt verplicht de werknemers te stimuleren om aan om- en bijscholing te doen

Interessant? Deel dit bericht!