Vergoedingsbedragen voor buitenlandse dienstreizen 2022

De reisregeling buitenland gaf altijd duidelijke maximumbedragen voor de vergoeding die rijksambtenaren kunnen ontvangen wegens verblijfskosten in het buitenland. Ook andere werkgevers mochten deze regels toepassen voor werknemers die wat hun uitgaven betreft vergelijkbaar waren met ambtenaren op dienstreis. Sinds 1 januari 2020 is de speciale reisregeling voor ambtenaren echter geschrapt, omdat ambtenaren sindsdien onder het normale arbeidsrecht vallen.

Aansluiten bij CAO Rijk

Om te voorkomen dat het wegvallen van die praktische regeling voor werkgevers veel extra administratieve rompslomp zou opleveren, kunnen werkgevers voor de vergoeding van buitenlandse dienstreizen nu aansluiten bij de vergoedingen volgens CAO Rijk paragraaf 10.3. Die vergoedingen zijn gericht vrijgesteld.

Vrijgestelde bedragen voor 2022

Hieronder vindt u de bedragen per land uit bijlage 6 van CAO Rijk die gelden voor de eerste helft van 2022. De maximumbedragen voor 2021 vindt u op de pagina Vergoedingsbedragen voor buitenlandse dienstreizen 2021.

Interessant? Deel dit bericht!