Voorkom belastingrente

Via deze weg attenderen wij graag iedereen die een aangifte inkomstenbelasting en/of
aangifte vennootschapsbelasting moet indienen op het volgende:
Vanaf 1 juli volgend op een belastingjaar brengt de Belastingdienst belastingrente in
rekening. Dit betekent dat de belastingrente over 2023 begint te lopen vanaf 1 juli 2024,
indien de belastingaanslag na deze datum wordt opgelegd. Het percentage belastingrente
voor aanslagen vennootschapsbelasting is per 1 januari 2024 verhoogd van 8% naar 10%,
en voor de inkomstenbelasting is het percentage gestegen van 6% naar 7,5%. De hoogte
van de belastingrente is dus afhankelijk van het type belasting dat u dient te betalen.
U kunt belastingrente voorkomen door tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen die de te
betalen belasting zo nauwkeurig mogelijk benadert. De Belastingdienst kan namelijk geen
belastingrente in rekening brengen over het bedrag dat vóór 1 juli 2024 op de voorlopige
aanslag 2023 is betaald.
Indien wij gewoonlijk voor u de voorlopige aanslagen aanvragen, verzoeken wij u vriendelijk
om eventuele wijzigingen in de te verwachten winst of uw inkomen tijdig aan ons door te
geven, uiterlijk op 15 april 2024. Op die manier kunnen wij zorgen voor een nieuwe
voorlopige aanslag.
Indien u reeds contact heeft gehad met uw adviseur, kunt u deze e-mail als niet verzonden
beschouwen.

Interessant? Deel dit bericht!