Wat gaat het Belastingplan 2019 allemaal brengen?

Wat gaat het Belastingplan 2019 allemaal brengen?

Over een paar weken is het alweer Prinsjesdag. Dan zal ook het Belastingplan 2019 worden gepresenteerd. Wat gaat er op fiscaal gebied allemaal veranderen de komende jaren?

Op de derde dinsdag van september vindt altijd Prinsjesdag plaats. Op deze dag worden door het kabinet de plannen voor 2019 en verdere jaren bekendgemaakt. Op fiscaal gebied staat er naar verwachting een boel op stapel. Wat is er te verwachten?

Inkomstenbelasting (IB)

 • De meeste aftrekposten in de IB worden beperkt. Met ingang van 1 januari 2019 zijn aftrekposten in de tweede schijf aftrekbaar tegen een tarief van 49,5% (door invoering vlaktax). Vanaf 1 januari 2020 wordt de aftrek van een groot aantal aftrekposten afgebouwd in jaarlijkse stappen van 3%-punt. Dit wil zeggen dat vanaf 2023 de aftrekposten nog maar aftrekbaar zijn tegen het tarief van de eerste schijf van 36,93%.
 • Verhoging algemene heffingskorting en arbeidskorting.
 • Het tarief van box 2 wordt verhoogd naar 27,3% in 2020 en 28,5% in 2021.
 • Afschaffing aftrek voor monumentenpanden.
 • Afschaffing aftrek scholingsuitgaven.
 • Afschaffing heffingskorting voor uitkeringsgerechtigden voor de Ziektewet.

Vennootschapsbelasting (VPB)

 • Het tarief van de VPB gaat voor winsten tot € 200.000 omlaag van 20% naar 19%, voor winsten boven de € 200.000 wordt het tarief 24% (is nu 25%).
 • In de VPB geldt vanaf 1 januari 2019 dat ook voor gebouwen in eigen gebruik de afschrijving beperkt wordt tot 100% (is nu 50%) van de WOZ-waarde.
 • In de VPB kunnen verliezen vanaf 2019 nog maar zes jaar (is nu negen jaar) voorwaarts worden verrekend met winsten.
 • Herziening fiscale eenheid in de VPB door spoedmaatregel die terugwerkende kracht heeft tot 25 oktober 2017, 11.00. De spoedreparatiemaatregel wordt later vervangen door een nieuwe concernregeling die medio 2020 middels een conceptwetsvoorstel voor internetconsultatie wordt aangeboden.
 • De dividendbelasting wordt per 1 januari 2020 afgeschaft.
 • Per 1 januari 2020 komt er een bronbelasting op rente en royalty’s op uitgaande geldstromen naar landen met zeer lage belastingen.
 • Fiscale beleggingsinstellingen mogen niet meer investeren in vastgoed als zij voor het 0%-VPB-tarief in aanmerking willen blijven komen.

BTW

 • Het lage BTW-tarief van 6% wordt per 2019 verhoogd naar 9%.
 • De kleineondernemersregeling in de BTW wordt aangepast. Hiervoor zal een apart wetsvoorstel in het Belastingplan 2019 worden opgenomen.
 • De BTW e-commercerichtlijn wordt geïmplementeerd (zal een apart wetsvoorstel worden).

 

Loonbelasting
Het verlaagde bijtellingspercentage van 4% voor elektrisch aangedreven nulemissie-auto’s gaat gelden tot en met een catalogusprijs van € 50.000. Boven de € 50.000 gaat een bijtelling van 22% gelden per 2019.

Interessant? Deel dit bericht!