Werkelijk rendement moet uitgangspunt box 3 worden

Werkelijk rendement moet uitgangspunt box 3 worden

In een brief aan het kabinet hebben belangenorganisaties van belastingplichtigen en ondernemers een gezamenlijke oproep gedaan om de vermogensrendementsheffing aan te passen. Het werkelijke rendement moet het uitgangspunt worden voor de box 3-heffing.

De belangenorganisaties en ondernemers vinden dat de vermogensrendementsheffing in strijd is met artikel 1 (het recht op eigendom) van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ondanks de aanpassing van de heffing in 2017 (tool) vinden de briefschrijvers nog steeds dat er een te groot verschil bestaat tussen het werkelijk genoten inkomen uit box 3 en het fictieve inkomen dat de fiscus belast. Het vertrouwen in een rechtvaardige overheid wordt door deze belasting flink ondermijnd. Dat is slecht voor de rechtsstaat, de belastingmoraal en voor de samenleving als geheel.

In strijd met eigendomsrecht
Vele rechters hebben zich al over de heffing gebogen. Uit de uitspraken en arresten kan de conclusie worden getrokken dat het box 3-stelsel van voor 2017 onder omstandigheden in strijd kan zijn met het eigendomsrecht. Hierbij werd aangegeven dat er dan wel sprake moest zijn van een excessieve en individuele last. Die last werd vaak niet aanwezig geacht. In de meeste gevallen werd de box 3-heffing dan ook rechtvaardig geacht.

Baseren op werkelijk rendement
De ondernemers en adviseurs willen graag een belasting die gebaseerd is op het daadwerkelijke rendement. Dit rendement is makkelijk vast te stellen bij  het inkomen uit sparen en beleggen. Als dit lastiger vast is te stellen kan voor het behaalde rendement voor die vermogensbestanddelen uitgegaan worden van een forfait. Dit kan bijvoorbeeld worden bepaald door de ‘Ultimate Forward Rate’ (UFR) te gebruiken als rendementspercentage of er kan worden aangesloten bij de nominale rente die de staat betaald over langjarige leningen. Dit is het rendement dat voor de professionele beleggers van pensioenfondsen en verzekeraars wordt gehanteerd.

Goed voorstel voor eind van het jaar
De adviseurs en ondernemers hebben staatsecretaris Snel van Financiën tot het eind van het jaar gegeven om met een goed voorstel voor box 3 te komen. De herziening zal volgens hen tot een lagere belastingopbrengst leiden maar het zou de belastingheffing wel een stuk eerlijker maken.

Interessant? Deel dit bericht!