Wet- en regelgeving voor kinderarbeid gemoderniseerd

Minister Van Gennip van SZW heeft in een Kamerbrief een aantal maatregelen aangekondigd om de wet- en regelgeving voor kinderarbeid te moderniseren. Zo worden de arbeidstijden verruimd voor kinderen tot 16 jaar. Werken als flitsbezorger wordt verboden.

De maatregelen komen voort uit aanbevelingen van Regioplan, dat in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de mogelijkheden heeft onderzocht om binnen de geldende internationale kaders de wet- en regelgeving voor kinderarbeid te moderniseren. Die regels gaan om werk verricht door kinderen van 13 tot 16 jaar. Bij artistiek of cultureel werk is het zelfs van 0 tot 16 jaar.

Kinderen beschermen tegen risico’s van kinderarbeid

Om kinderen te beschermen tegen de risico’s van kinderarbeid zonder de positieve kanten uit het oog te verliezen, neemt minister Van Gennip de volgende aanbevelingen van Regioplan over:

Het verbod op maaltijdbezorging voor kinderen tot 16 jaar wordt uitgebreid: ook flitsbezorging (het binnen enkele minuten leveren van boodschappen door een online supermarkt) is voor deze groep straks niet langer toegestaan. Het verbod moet in het tweede kwartaal van 2023 – op korte termijn dus – ingaan.

Kinderen van 13 tot 16 jaar mogen straks op niet-schooldagen en in niet-schoolweken tot 20.00 uur werken. Nu is dat nog tot 19.00 uur. Wel moet de totale rust- en werktijd gelijk blijven: werkt een kind tot 20.00 uur, dan mag hij ook pas een uur later beginnen. Om als 13- of 14-jarige te mogen werken tot 20.00 uur is aantoonbare toestemming van een ouder of voogd vereist. Ook is instemming van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging nodig. Onder dezelfde voorwaarden mogen 13- en 14-jarigen straks ook op zondag werken. Deze voorwaarden gelden nu al voor zondagwerk door 15-jarigen. Werkt een kind op zondag, dan moet hij de zaterdag ervoor vrij zijn. Elke 16 weken moeten kinderen minimaal vijf zondagen vrij zijn. De nieuwe regels moeten begin 2024 ingaan.

Normenkader voor nieuwe vormen van kinderarbeid

Verder heeft Regioplan geconstateerd dat de wet- en regelgeving voor kinderarbeid op dit moment onvoldoende aansluit bij nieuwe vormen van kinderarbeid, zoals ‘young influencing’ en jong ondernemerschap. Dit komt onder meer doordat de scheidslijn tussen werk en hobby bij jonge ondernemers en jonge influencers dun is, en doordat een verantwoordelijke werkgever ontbreekt. Voor deze groepen komt er een nieuw normenkader. In de eerste helft van 2024 informeert de minister de Tweede Kamer over de stand van zaken van dit normenkader. Ook gaat de minister onder meer kijken of het mogelijk is om scherper vast te leggen ‘wie’ er verantwoordelijk is bij kinderarbeid, om zo handhaving te vergemakkelijken.

Interessant? Deel dit bericht!