Wet excessief lenen bij eigen bv

Op 20 december 2022 nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel excessief lenen van de eigen bv door de dga aan. De nieuwe wet trad in werking op 1 januari 2023 en regelt dat dga’s die meer dan € 700.000 schuld hebben bij hun bv, vanaf 2023 te maken krijgen met een extra heffing in box 2 van de inkomstenbelasting. Eigenwoningschulden van de dga bij de bv worden – onder voorwaarden – van deze maatregel uitgezonderd. Het gevolg van deze maatregel is dat het bedrag aan schulden van de dga aan de bv dat boven de € 700.000 komt, wordt belast met het dan geldende tarief inkomstenbelasting in box 2. Voor 2023 is dit tarief 26,9%. Het kabinet wil zo voorkomen dat dga’s belastingheffing in box 2 uitstellen door overmatig te lenen bij hun eigen bv. Daarnaast bespaart het de Belastingdienst langdurige discussies over rekening-courantstanden van dga’s bij hun bv.

Doordat de eerste peildatum die de Belastingdienst hanteert 31 december 2023 is, heeft u als dga nog tijd om de in aanmerking komende schulden onder de € 700.000-grens te laten zakken. Eén van de mogelijkheden om bijvoorbeeld uw rekening-courantschuld aan de bv te verminderen, is het uitkeren van dividend. Dan nemen uw schulden aan de bv af en kunt u deze mogelijk onder de € 700.000-grens brengen. U voorkomt dan dat u als gevolg van deze maatregel in 2023 inkomstenbelasting in box 2 moet betalen.

Interessant? Deel dit bericht!