Brexit: vraag op tijd artikel 23-vergunning aan!

De Belastingdienst heeft ondernemers, die daar volgens hem voor in aanmerking komen, in een brief gewezen op de mogelijkheid om een artikel 23-vergunning aan te vragen in verband met de Brexit.

Voert een ondernemer goederen in die van buiten de EU komen, dan moet hij in principe bij de douane BTW afrekenen en de voorbelasting in zijn eigen aangifte aftrekken. De wetgever heeft echter een regeling in het leven geroepen, de zogenoemde artikel 23-vergunning, waardoor een ondernemer die in het bezit is van zo’n vergunning de BTW over de geïmporteerde goederen in zijn eigen BTW-aangifte kan aangeven en ook meteen de voorbelasting hierin kan aftrekken. Er is dan dus geen voorfinanciering meer nodig.

Brief van de Belastingdienst
Voor ondernemers die regelmatig goederen importeren uit het Verenigd Koninkrijk is het verstandig, ook al is de uitkomst van het Brexitplan nog niet duidelijk, om een artikel 23-vergunning aan te vragen bij de Belastingdienst. De fiscus heeft dan ook ondernemers, van wie hij weet dat die zaken doen met het Verenigd Koninkrijk, een brief gestuurd waarin hij hen wijst op de mogelijkheid om een vergunning aan te vragen.

Voorwaarden voor vergunning
Ondernemers komen voor een artikel 23-vergunning in aanmerking als:

  • zij in Nederland wonen of daar zijn gevestigd;
  • zij regelmatig goederen importeren uit niet-EU-landen;
  • zij een aparte administratie bijhouden, waaruit blijkt hoeveel BTWzij bij import moeten betalen.

In de brief geeft de fiscus aan dat als het aanvraagformulier door de ondernemer vóór 1 februari 2019 wordt opgestuurd, hij van de Belastingdienst vóór 29 maart 2019 een reactie krijgt.

Interessant? Deel dit bericht!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email