Eindelijk wat schot in inhoud opvolger Wet DBA

Minister Koolmees van SZW en staatssecretaris Menno Snel van Financiën hebben de Tweede Kamer een nieuwe ‘voortgangsbrief ‘ met op onderdelen bijlagen gestuurd over de uitwerking van de maatregelen ‘werken als zelfstandige’. Zo is er wat meer duidelijkheid over het begrip ‘gezagsverhouding’ en over de opdrachtgeversverklaring.

Volgens de bewindslieden is de wetgeving technisch en juridisch uiterst complex. ‘Dit blijkt met onderkant en ruimte voor ondernemers aan de bovenkant’. Daarom is ‘verdere verkenning’ nodig. Wel zijn er volgens hen ‘belangrijke stappen’ gezet met het uitwerken van de opdrachtgeversverklaring, die naar verwachting eind 2019 gereed is. Meer helderheid is er ook over het gezagscriterium in het handboek loonheffingen.

In de voortgangsbrief bespreekt het kabinet per aangekondigde maatregel welke acties zijn ondernomen en afgerond, evenals de vervolgstappen die het kabinet wil nemen.

Opdrachtgeversverklaring
Via een webmodule kunnen opdrachtgevers een opdrachtgeversverklaring verkrijgen, als uit beantwoording van de vragen blijkt dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Daarmee wordt beoogd dat ze helderheid krijgen over de kwalificatie van de arbeidsrelatie. De uitwerking van de webmodule ligt op schema en de verwachting is dat deze eind 2019 gereed is. De opdrachtgeversverklaring geeft de opdrachtgever vooraf zekerheid dat geen loonheffing hoeft te worden ingehouden en geen premies werknemersverzekeringen hoeven te worden betaald. De opdrachtgeversverklaring is geldig voor zover de webmodule naar waarheid is ingevuld en er in de praktijk dienovereenkomstig wordt gewerkt. Als de webmodule niet de conclusie ‘buiten dienstbetrekking’ kan trekken, wordt geen opdrachtgeversverklaring afgegeven. Opdrachtgevers kunnen daarnaast nog steeds gebruik maken van het vooroverleg met de Belastingdienst. De uitwerking van de webmodule ligt op schema en de verwachting is dat deze eind 2019 gereed is.

Verduidelijking gezag
Zoals afgesproken in het regeerakkoord wordt verduidelijkt wanneer er sprake is van een gezagsverhouding. Daarmee krijgen opdrachtgevers een handvat om zelf te beoordelen of er sprake zou moeten zijn van een dienstbetrekking. Conform de motie Wiersma/ Van Weyenberg wordt dit versneld ingevoerd en wordt het gezagscriterium verduidelijkt per 1 januari 2019.

Arbeidsovereenkomst bij laag tarief (ALT)
Het is de bedoeling dat het straks niet meer mogelijk is om langdurig zelfstandigen in te huren tegen een laag tarief. Hiermee wordt beoogd aan de onderkant van de arbeidsmarkt schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan.

Opt-out
Aan de bovenkant van de arbeidsmarkt komt er voor zelfstandig ondernemers onder voorwaarden een opt-out van de loonheffing en premies werknemersverzekeringen. Dit biedt opdrachtnemers aan de bovenkant van de arbeidsmarkt en hun opdrachtgevers extra zekerheid. De ALT en opt-out worden momenteel verder uitgewerkt en zullen samen in wetgeving worden vormgegeven.

Interessant? Deel dit bericht!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email