Formulier plaats van dienst digitale diensten beschikbaar

Sinds 1 januari 2019 zijn de regels voor de BTW over digitale diensten aan consumenten in andere EU-landen veranderd. Het belangrijkste onderwerp daarbij is een tegemoetkoming aan kleinere ondernemers die in beperkte mate digitale diensten verkopen aan particulieren in andere lidstaten en BTW moeten afdragen. Zij kunnen onder bepaalde voorwaarden zelf het land van aangifte kiezen. Daarvoor is nu een keuzeformulier op de site van de Belastingdienst beschikbaar.

Digitale diensten, zoals e-commerce-, telecommunicatie- en omroepdiensten waren altijd belast in het land waar uw klant woont of is gevestigd. Vanaf 1 januari 2019 is de plaats van dienst voor de BTW het land waar de onderneming is gevestigd. Als dat Nederland is, moet hier de BTW-aangifte  plaatsvinden. Maar heeft de onderneming in een kalenderjaar, én in het kalenderjaar ervoor, niet meer dan € 10.000 omzet van digitale diensten aan consumenten in andere EU-landen, dan mag de onderneming toch BTW aangeven en afdragen in de EU-landen van de consumenten. Ondernemingen kunnen hun voorkeur nu melden met een speciaal formulier: ‘Keuze plaats van dienst digitale diensten’. Deze keuze geldt vanaf 1 januari 2019 minimaal twee kalenderjaren en daarna tot de onderneming opzegt. Naast de restrictie van maximaal € 10.000 omzet geldt de voorwaarde dat de onderneming gevestigd is in Nederland en er geen vestiging is in een ander EU-land.

BTW op twee manieren aan te geven
De onderneming kan de BTW vervolgens op twee manieren aangeven en afdragen in een ander EU-land, namelijk door zich aan te melden bij de belastingdienst van het betreffende EU-land, of door gebruik te maken van de Mini One Stop Shop-regeling (MOSS-regeling). De MOSS-regeling houdt in dat een onderneming in de eigen lidstaat aangifte doet zodra deze in verschillende lidstaten van de Europese Unie telecommunicatiediensten levert. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de levering van software, filmpjes, foto’s, e-books, hosting of trainingen via internet. Dit aangeven in het land van herkomst was een vrij ingewikkeld en tijdrovend proces. Om dat te vereenvoudigen is er de MOSS-regeling. Via deze regeling verloopt het aangifteproces van de BTW namelijk via de Nederlandse Belastingdienst, nadat de onderneming de keuze van de plaats van de digitale dienst kenbaar heeft gemaakt via het formulier.

Interessant? Deel dit bericht!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email