Nog verwacht: de baangerelateerde investeringskorting

Tijdens de behandeling van het Belastingplan 2021 in de Tweede Kamer zal het kabinet er nog een nieuwe regeling aan toevoegen: de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Deze crisismaatregel moet voor 2 jaar gaan gelden.

Het kabinet kondigt in de begeleidingsbrief bij het Belastingplan 2021 aan dat het bij nota van wijziging per 1 januari 2021 een Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) zal voorstellen. Met de BIK mag een organisatie een percentage van de gedane investeringen in mindering brengen op de af te dragen loonbelasting/premie volksverzekeringen. Het kabinet wil deze korting per 2021 voor 2 jaar tijdelijk invoeren als crisismaatregel. Na afloop van de BIK zal de budgettaire ruimte worden gebruikt voor een nader te bepalen maatregel met hetzelfde doelbereik, namelijk het verlagen van werkgeverskosten.

Nota van wijziging voor de BIK
Hoe de regeling er precies uit zal komen te zien, is voorlopig nog even afwachten. Tijdens de behandeling van het Belastingplan 2021 in de Tweede Kamer zal het ministerie van Financiën een nota van wijziging indienen waarin de BIK wordt uitgewerkt.

Interessant? Deel dit bericht!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email