Officiële feestdag betekent niet altijd vrije dag voor werknemer

Onlangs was het Pasen. De paasdagen zijn officiële feestdagen, maar dat betekent niet automatisch dat een werknemer vrij is op deze dagen. Een wettelijk recht op een vrije dag op een bepaalde feestdag is er niet. Een overzicht van de officiële feestdagen in Nederland in 2021:

 • Nieuwjaarsdag: vrijdag 1 januari 2021
 • Goede vrijdag: vrijdag 2 april 2021
 • Pasen (eerste en tweede paasdag): zondag 4 en maandag 5 april 2021
 • Koningsdag: dinsdag 27 april 2021
 • Bevrijdingsdag: woensdag 5 mei 2021
 • Hemelvaartsdag: donderdag 13 mei 2021
 • Pinksteren (eerste en tweede pinksterdag): zondag 23 mei en maandag 24 mei 2021
 • Kerstmis (eerste en tweede kerstdag): zaterdag 25 en zondag 26 december 2021

Recht op vrije dag?
In geen enkele wet is vastgelegd dat bepaalde feestdagen vrije dagen zijn voor werknemers. Er is dus geen wettelijk recht op een vrije dag op een bepaalde feestdag. In de cao of arbeidsovereenkomst staat of een werknemer vrij is op feestdagen.

Gelijkgestelde dagen
Feestdagen kunnen van invloed zijn op een betalingstermijn of reactietermijn.

Een wettelijk gestelde termijn die op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.

Verlenging
De Algemene termijnenwet geldt voor algemeen erkende feestdagen en hieraan gelijkgestelde dagen. De termijn wordt verlengd tot de eerstvolgende werkdag als deze eindigt op een van de volgende dagen:

 • nieuwjaarsdag;
 • Goede Vrijdag;
 • tweede paasdag;
 • Koningsdag;
 • Bevrijdingsdag;
 • Hemelvaartsdag;
 • tweede pinksterdag;
 • eerste en tweede kerstdag.

Bron: Rijksoverheid.nl

Interessant? Deel dit bericht!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email