Onbeperkt voorwaarts verliezen verrekenen in de VPB

In de bijlage van de Miljoenennota 2021 is opgenomen dat de voorwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting (VPB) onbeperkt gaat worden. Maar de grens van € 1 miljoen is daarbij wel belangrijk.

Momenteel mag een belastingplichtige voor de VPB verliezen één jaar achteruit verrekenen en zes jaar voorwaarts. In de bijlage van de Miljoenennota staat nu dat het kabinet de voorwaartse verliesverrekening onbeperkt wil maken.

Grenzen aan verliesverrekening
Aan deze onbeperkte verliesverrekening zijn wel grenzen verbonden. De verliezen zijn namelijk maar tot een bedrag van € 1 miljoen helemaal te verrekenen. Boven die € 1 miljoen zijn de verliezen slechts tot 50% verrekenbaar. Dan moet ook nog eerst rekening worden gehouden met de € 1 miljoen.

Download de complete Miljoenennota 2021 (pdf) en het Belastingplan 2021 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.

Interessant? Deel dit bericht!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email