Uitbreiding SLIM-subsidie en voorbereiding STAP-budget

De coronacrisis laat zien dat scholing en ontwikkeling belangrijk zijn voor werknemers. Daarom stelt het kabinet in 2021 extra subsidie beschikbaar voor opleidingsinitiatieven in het mkb en werkt het verder aan de invoering van een individueel STAP-budget.

Het kabinet vindt het belangrijk dat werknemers zich een leven lang blijven ontwikkelen. Dit vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt. De coronacrisis toont deze noodzaak nog eens extra aan. Daarom blijft het kabinet ook in 2021 inzetten op een Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Naast de maatregelen op het gebied van scholing en ontwikkeling die voortkomen uit de noodmaatregelen, werkt het kabinet door aan de invoering van de STAP-regeling (Stimulans arbeidsmarktpositie). De regeling vervangt de huidige fiscale aftrek voor scholing. Individuen kunnen het STAP-budget inzetten voor scholing gericht op hun eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. In 2021 starten UWV en DUO met de voorbereidingen voor de uitvoering van het STAP-budget. Het kabinet verwacht dat het STAP-budget per 1 januari 2022 beschikbaar is.

Extra subsidie voor scholing in het mkb
Daarnaast stelt het kabinet in 2021 opnieuw circa € 50 miljoen beschikbaar vanuit de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen (SLIM). Met de regeling wil het kabinet initiatieven gericht op scholing en ontwikkeling van werknemers in het mkb stimuleren. Naast individuele mkb-ondernemingen kunnen ook samenwerkingsverbanden in het mkb en grotere bedrijven uit de sectoren horeca, landbouw en recreatie in aanmerking komen voor subsidie. Werkgevers in de drie sectoren krijgen in 2021 extra subsidie voor het aanbieden van bbl-leerplekken. Omdat er vanwege de coronacrisis extra behoefte is ontstaan aan scholing en begeleiding, stelt het kabinet in 2021 € 41,5 miljoen extra beschikbaar voor de stimuleringsregeling. Hierdoor kunnen mkb-ondernemingen meer subsidie krijgen voor het versterken van de leercultuur op de werkvloer via bedrijfsscholen en leerambassadeurs.

Interessant? Deel dit bericht!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email