Voor algemene heffingskorting gaan box 2 en 3 meetellen

De algemene heffingskorting wordt vanaf een bepaald inkomen uit werk en woning (box 1) geleidelijk afgebouwd tot nihil. In het Belastingplan 2023 is voorgesteld de afbouw van de algemene heffingskorting per 2025 ook afhankelijk te maken van het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en het inkomen uit sparen en beleggen (box 3).

De algemene heffingskorting geldt voor iedereen die belastingplichtig is in Nederland. De algemene heffingskorting is onderdeel van de loonheffingskorting, waarmee de werkgever bij de inhouding van de loonheffingen rekening houdt. De algemene heffingskorting is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Iemand krijgt minder algemene heffingskorting als zijn inkomen stijgt: de heffingskorting wordt afgebouwd met een percentage van het belastbaar inkomen uit werk en woning – het box 1-inkomen – tot nihil.

Inkomen box 2 en box 3 gaan ook meetellen

In de Prinsjesdagstukken stelt het kabinet voor om niet alleen het box 1-inkomen te laten meetellen voor de afbouw van de algemene heffingskorting, maar ook het inkomen uit box 2 en box 3 van de inkomstenbelasting. Belastingbetalers met een laag of nihil inkomen uit werk en woning, maar met daarnaast een hoog inkomen uit aanmerkelijk belang en/of sparen en beleggen gaan door deze maatregel meer belasting betalen.

Interessant? Deel dit bericht!