Voorkom overstap naar concurrent met beding

Verlaat een werknemer de organisatie, dan kan hij zijn opgedane kennis gebruiken om met de oud-werkgever te concurreren. Een concurrentiebeding lost dit op, maar er zijn grenzen.

Concurrentiebeding beperkt beweegruimte werknemer
Zodra een werknemer de organisatie verlaat, is daar een risico aan verbonden voor de werkgever. De werknemer kan immers de opgedane kennis gebruiken om met de dan oud-werkgever te concurreren. Hij heeft bijvoorbeeld informatie over inkoopprijzen, winstmarges en productiemethoden. Dit risico kan een werkgever beperken met een concurrentiebeding. Een concurrentiebeding heeft een bereik op drie gebieden: functioneel (soort werk), geografisch (binnen een aantal kilometers), temporeel (duur). Met andere woorden, in het beding geeft de werkgever aan welke werkzaamheden de werknemer niet meer mag verrichten binnen een bepaald gebied voor een bepaalde periode.

Drie voorwaarden
De wet stelt drie voorwaarden aan de geldigheid van een concurrentiebeding:

  1. Het moet zijn aangegaan voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
  2. Het beding is schriftelijk overeengekomen met de werknemer.
  3. Op het moment van het aangaan van het beding is de werknemer meerderjarig.

Het concurrentiebeding onder de WAB
Het leek er op dat onder de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) de regels voor het concurrentiebeding (en de proeftijd) zouden gaan wijzigen, maar die maatregelen zijn uit het wetsvoorstel gehaald. Het blijft daardoor straks onder de WAB onmogelijk om een concurrentiebeding op te nemen in een tijdelijk contract, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen dat noodzakelijk maken.

Concurrentiebeding vernietigen
Bij een tijdelijk contract met een concurrentiebeding moet de werkgever het beding onderbouwen. De rechter kan het concurrentiebeding echter geheel vernietigen als hij vindt dat het beding niet noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen. Bij een concurrentiebeding voor vaste werknemers geldt een dergelijke noodzakelijkheid niet. Dat wil niet zeggen dat een vaste werknemer weerloos tegen een concurrentiebeding is.

Interessant? Deel dit bericht!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email